top of page

תשובה, חשבון נפש ואינטרוספקציה

שלושת המושגים האלה משתלבים כדי לאפשר לאדם להכיר את עצמו. כפי שהיה כתוב על תבליט השער של בית המקדש בדלפי - "דע את עצמך". כשהאדם משתדל להכיר את עצמו הוא יכול להגיע לחכמה.

צפו בהרצאתו החיה של רפאל רוזנר.

מבוא לסמיואנליזה

הסמיואנליזה עוסקת בתקשורת המילולית והלא מילולית. אם התקשורת המילולית די ברורה לנו, הרי שהתקשורת הלא-מילולית מוכרת לנו פחות. בדרך כלל אנו נוטים לחשוב שהתקשורת הלא-מילולית עוסקת רק בשפת גוף (Body language), אך למעשה התקשורת הלא-מילולית נוגעת בתחומים רבים כמו המורפולוגיה (מבנה הגוף), צורות מגע, חלומות, מחלות, יצירה, הרגלי איכלה, הרגלי התנהגות, נראות, ועוד.

צפו בהרצאת המבוא של רפאל רוזנר.

bottom of page